LÄGER

Ridläger 2017

I år kommer vi ha 3 olika  barn/ungdoms ridläger, 1,5-dag, 2,5-dag och 4-dagar

Vi kommer även att ha ett vuxenläger på 1,5-dagar

Ni hittar mer information om varje läger här nedanför

Ridläger 4 dagars 2017

Ridläger 2,5 dagar 2017

Ridläger 1,5 dagars 2017

Ridläger vuxenläger 2017