RIDHUSTIDER

För ännu mer info finns en grupp på Facebook som heter Ridhuset Lindhult där man får information om när ridhuset är ledigt/upptaget.

Ridhuset harvas vanligtvis måndag, onsdag och fredag c:a 11.00-13.00, men kan ske på andra dagar och tider vid behov.
Ridhuset kan även vara upptaget på andra tider än ovan angivna pga. av aktiviteter.
Ring om du vill vara säker på att det är ledigt, för att kunna rida med egen häst. 0582-52412 eller 076-8006043