Ridpriser

RIDPRISER

Ni vet väl att om ni rider mer än 1 tillfälle per vecka så får ni rabatt med 30% på det billigaste av tillfällena!!

Senaste betalningsunderlag hittar du här

Måndag april-aug 2018

Tisdag april-aug 2018

Onsdag april-aug 2018

Torsdag april-aug 2018

Fredag april-aug 2018

Lördag april-aug 2018

Adobe Reader finns att hämta här>>

Ridpriser 2017:
30 min junior 130 kr max 6-7 elever i gruppen.

40 min junior 145 kr max 8-9 elever i gruppen.
50 min junior 160 kr max 8-9 elever i gruppen.

50 min  Senior 215 kr max 6-7 elever i gruppen.

Special hoppgrupp/dressyrgrupp senior 225 kr

Special hoppgrupp/dressyrgrupp junior 195 kr

UPPSÄGNING AV RIDPLATS
Uppsägning ska ske 30 dagar innan urträde ur gruppen.
Alltså samtidigt med inbetalning för nästkommande månad säger man upp sin plats om man ej ska fortsätta prenumerera på en ridplats.
Har ej uppsägning skett, debiteras eleven för nästkommande period.
Påbörjad period återbetalas ej. Avgift återbetalas endast vid långvarig sjukdom eller skada som kan styrkas med läkarintyg.

VID FÖRSENAD BETALNING Utgår en påminnelseavgift på 60 kr utöver avgiften för ridlektionerna, betalningsfristen på påminnelsen är en vecka.
Om betalning fortfarande ej skett, avstängs eleven från fortsatt ridande och ärendet går vidare till Lindorff för inkasso

Medlemsavgifter 2017:
Medlemsavgifter 2017: Medlemsavgiften är obligatorisk för alla elever, för försäkringar och för att angivet ridpris ska gälla.
Du får dessutom den rikstäckande medlemstidningen ”Häst & Ryttare”
Betalas senast 2016-12-31 Betalning gäller kalenderår och betalas in till BG 368-8314
Familj: 450:-
Senior: 275:-
Junior: 250:-