STYRELSEN

Ordförande

Ulrika Larsson

halgholmen@hotmail.com

Suppleant

Ulrika Dahlin

ulli.1964@hotmail.com

Vice orförande

Marie-helen Jonsson

marie-helen-jonsson@live.se

Suppleant

Tanja Balke

Kassör

Camilla Gustavsson

camilla.asta@telia.com

Ledamot

Petra Karlsson

Sekreterare

Lena Fryxell

lena.fryxell@telia.com

Maila gärna dina frågor till
styrelsen@hallsbergsrk.se
eller använd kontaktformuläret på Kontakta oss sidan

Ordföranden, kassören och sekreteraren når du på följande e-postadresser:
ordforande@hallsbergsrk.se
kassor@hallsbergsrk.se
sekreterare@hallsbergsrk.se

Frågor angående hemsidan skickas till webbmastern