Lincoln

Canesse galopperar numera på dom evigt gröna ängarna då hon i Februari 2015 fick lämna oss

Lincon galopperar även han numera på dom gröna ängarna April 2016

Robina har nu fått gått över till dom gröna ängarna Oktober 2016

Juli galopperar på dom gröna ängarna december 2016

Shannon har vi sålt till familjen Eklind/Gustafsson Januari 2017

Wana skadade sig så illa i hagen att vi tyvärr var tvungna att avliva henne december 2016

Zeb skadade  sig i hagen och fick tas bort i April 2017

CanesseJuli avlivad december 2016Shannon såld Januari 2017Wana avlivad december 2016