TRIVSELREGLER

Information & Trivselregler för Hallsbergs Ridklubb

 

Ridskolan vid vackra Lindhult drivs av en ideell förening, Hallsbergs Ridklubb.

Med detta menas att alla intäkter går direkt tillbaka till verksamheten.

Blir det något över när de fasta utgifterna är betalda, så gagnar det dig som medlem genom förbättringar och inköp av bättre utrustning, hästar etc.

Det finns alltså inte någon privatperson som tjänar några extrapengar. Instruktörerna och stallpersonalen är anställda av klubben och ”överst” finns en styrelse som har det högsta ansvaret för hela verksamheten.

Dessa personer lägger ner mycket ideell tid för att göra denna ridskola till en bra plats för utbildning och meningsfulla aktiviteter med hästen i centrum, för unga och gamla.

Samt en trevlig arbetsplats för anställda människor och djur.

Kanske har Du någon bra ide ,tips eller lösning eller på annat sätt kan stödja verksamheten så delge oss gärna detta.

 

Vi ber dig läsa igenom följande information.

HÄSTEN

 • Stallet är hästens hem. Här sover och äter den och vill naturligtvis ha lugn och ro. Respektera detta!
 • Hästar som står i box ska vara uppbundna vid all hantering.
 • Den som för dagen sist använder hästarnas utrustning, gör rent den. Det behöver alltså inte vara sista ridgruppen. (Bettet ska naturligtvis göras rent ordentligt varje gång hästen tränsas av!)

RYTTAREN

 • Kom i tid, du bör vara här minst 20 min före din lektions början, ifall du behöver göra i ordning din häst.
 • Tänk på att du avsätter tid till att sköta om din häst även efter ridpasset.
 • Lämplig klädsel: godkänd ridhjälm (finns att låna)känga eller stövel med klack
  ha ej bylsiga tröjor/jackor, då kan vi inte se er sits ordentligt
  bekväma långbyxor (ej WCT, de är hala)
 • Säkerhetsvästar och hjälmar finns att låna gratis.
 • Alla nybörjare, barn, behöver förälder eller annan vuxen som medhjälpare och ledare av hästen den första tiden.
  Vi ber er hjälpa oss och Ert barn med detta.
 • Har du eller ditt barn t.ex. nedsatt hörsel etc, eller är det något annat du tycker vi bör veta om din fysik. Tala om det för din instruktör så får du bättre förutsättningar på lektionen.

SÄKERHETEN

 • Vänta på din instruktörs klartecken innan du går ut med hästen ur stallet, alla går tillsammans.
 • När dörren är stängd till ridhuset släpps inga elever in, om du inte hört av dig och har speciella skäl för försening.

ÖVRIG INFORMATION

 • Lektionstid är den tid då ryttaren disponerar hästen, inkl. upp och avsittning, samt fram och bortplockning av material.
  För nya elever som ännu inte lärt sig att sadla och tränsa kan del av lektionen avsättas för detta.
 • Terminen innehåller två teorilektioner, vanligtvis på din ordinarie ridtid, men de kan även hållas gemensamt med andra grupper.
 • Byte av häst sker i de flesta fall var åttonde gång, men det kan finnas variationer.
  Ridlektionerna varieras enligt schema med hoppning, dressyr och även uteritt förekommer
 • Tilldelning av hästar sker av instruktören. Du får i regel ha samma häst åtta gånger.
  Byte av häst på eget initiativ är ej tillåtet.
 • Vid – 15 grader eller därunder, kan det bli avsutten lektion med fika!
 • All ridning sker på egen risk

 

 • Vi vid Hallsbergs Ridklubb vill verkligen att du ska trivas och få en bra häst och ridutbildning. Därför är vi måna om att du hör av dig när du har frågor eller eventuella problem som rör vår verksamhet.

RIDKONTRAKT, HALLSBERGS RIDKLUBB

(finns som uskriftvänlig pdf-fil här)

 • Betalning sker månadsvis och du betalar den sista varje månad för nästkommande ridperiod.
  Du håller själv reda på din inbetalning som du fått ett schema på. Den finns också på vår hemsida. Det är inte tillåtet att själv göra justering av avgiften.
 • Försenad betalning utgår en påminnelse avgift på 50 kr utöver avgiften för ridlektionerna, betalningsfristen på påminnelsen är en vecka. Om betalning fortfarande ej skett avstängs eleven från fortsatt ridande och ärendet går vidare till Svensk Kapital Inkasso.
 • Utöver ridavgiften tillkommer årlig obligatorisk medlemsavgift för att försäkring och angivet ridpris skall gälla.
  Du får dessutom den rikstäckande medlemstidningen ”Häst och Ryttare” hem i din brevlåda
 • Ökar föreningens omkostnader äger HRK rätten till eventuell prishöjning av ridavgifter
 • Vid förhinder, ringer du och meddelar att du inte kommer.
  En ”Telesvarare” finns att prata med om ingen finns tillgänglig på kontoret.
 • Vi garanterar ingen ”igenridning” vid frånvaro, men naturligtvis kan du själv byta med annan elev i grupp med likvärdiga kunskaper. Informera din ridlärare!
 • Uppsägning av ridplats ska ske senast 30 dagar före utträde ur gruppen, gäller även vid terminsstart.
  Alltså sammanfaller sista betalningsdatum för din sista ridperiod och uppsägning. Har ej uppsägning skett, debiteras eleven för nästkommande period. Påbörjad period återbetalas ej. Avgift återbetalas endast vid långvarig sjukdom eller skada som kan styrkas med läkarintyg.
 • Byte av grupp och tid kan bli aktuell vid förändringar och vid för få antal elever i grupperna.
 • Medlemsinsats kan förekomma genom att vara till förfogande som t.ex. funktionär, cafeteriapersonal, hjälpa till vid städdag, försäljning av inkomstbringande produkt. etc.

Jag har tagit del och läst Hallsbergs ridklubbs trivselregler och godkänner ridkontraktet:


Namn______________________________________________ Ridgrupp____dag kl______

Adress_____________________________________________

Ort________________________________________________

Målsmans underskrift (gäller barn och ungdomar under 18 år)

Namn______________________________________________

Personnummer______________________________________