PROPOSITIONER

Propositioner

Särskilda bestämmelser
  1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.
   Cupspecifika regler: Finns på Distriktetshemsida, www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_67756/cf_559/Regler_div3hopp2018.PDF
  1. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/45816 och betalas genom TDB.

Ordinarie anmälan utgår den 2018-05-01 Kl:18:00
Därefter efteranmälan (via TDB) till 2018-05-12 Kl:18:00 i mån av plats.
Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2018-05-04 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2018-05-05.

  1. Delning av klass.
   Klassen delas rakt av på hälften, i två olika klasser. Klasserna rids sedan som två separata klasser med efterföljande prisutdelningar. Justering av priser/premier får inte förekomma!
  1. Tävlingsplatsen är Lindhult.
   Tävlingsbana: Utomhus, grus, 40×60, Framhoppning: Utomhus, grus, 20×60, Framridning: Ridhus, sand, 20×55. Anläggningsskiss: www.hallsbergsrk.se/
 1. Ryttarmeddelandehttp://www.hallsbergsrk.se/
 2. Servering på tävlingsplatsenEnklare servering
 3. Uppstallning och elFinns ej
 4. Inkvartering finnsFinns ej
 5. Tävlingsledare: Camilla Gustafsson, 070-5200742, camilla.asta@telia.com.
  Kontaktperson: Ulrika Larsson, 070-6339973, halgholmen@hotmail.com.
  Resultatansvarig: Ulrika Larsson, halgholmen@hotmail.com.
  Överdomare: Carolina Kindgren, carolina.kindgren@icloud.com.
  Banbyggare: Britt Pärsson, brittparsson@hotmail.com.
  Domare: Anita Ivarsson, anitaivarsson@live.se

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)

Nr Avd Namn Status Max Avg E.Avg
9.00 H 4 A 80, A:Clear Round

Rosett
Lok 120 kr 60 kr
d.e H 3 A 90, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)

Rosett, Plakett, Hederspris
Lok 140 kr 60 kr
H 3 B 90, A

Rosett
Lok 120 kr 60 kr
H 2 A 100, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)

Rosett, Plakett, Hederspris
Lok 160 kr 60 kr
H 2 B 100, A

Rosett
Lok 120 kr 60 kr
H 1 A 90, Laghoppning LAG

Rosett, Plakett, Hederspris
Lok 0 kr 0 kr

Listor

Nr Namn Max Betaldag Avg E.Avg
987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte/lagdeltagare)

Häst eller ryttarbyte efter betaldagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäls rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.
2018-05-05 0 kr 0 kr

https://tdb.ridsport.se/meeting_propositions/20923